Forside Fora Privatøkonomi Er Eik Bank solid? Er Eik Bank solid?

#128468
Keegan

Hej jeg har haft samme bekymring og har fundet følgende på bankens hjemmeside.

Indskud i danske banker sikret 
Regeringen og den finansielle sektor har den 6 . oktober 2008 indgået en aftale om 2-årig garanti for de danske pengeinstitutter :

“Aftale mellem regeringen og Det Private Beredskab om sikring af finansiel stabiliet”.

I hovedtræk omfatter aftalen:

En garanti for kunder mod tab hos pengeinstitutterne. Garantien dækker de beløb, der ikke er dækket af Indskydergarantifonden, andre indskyderordninger eller dækket på anden vis (eksempelvis særligt dækkede obligationer og gæld og indlån med pant i statsobligationer).

Bankerne skyder op til 35 mia. kr. i et selskab, der skal stå for at afvikle danske banker i en situation, hvor de ikke længere kan få forretningen til at løbe rundt. Staten stiller garanti for selskabet.

Milliarderne i selskabet skal bruges til at stille garanti for bankerne for at sikre ro i en krisesituation.

Nationalbanken etablerer en ny særlig låneordning for banker til en rente på 2 pct. over bankens normale udlånsrente.

Bankerne må ikke etablere eller forlænge optionsordninger samt aktietilbagekøbsprogrammer eller udbetale udbytte i den periode, planen løber.

Eik Bank Danmarks bestyrelse besluttede den 6. oktober 2008 at tilslutte sig aftalen . Eik Bank er i forvejen medlem af Det Private Beredskab.