#127218
Krisser

Lige en rettelse til Generalens i øvrigt fine indlæg:

Tinglysning af skøde koster 0,6 procent af købesummen (den der står på skødet), dog minimum den offentlige vurdering (se Tinglysningsafgiftslovens §§ 4 og 4, stk. 2).