#125644
Krisser

Det er en fordel for staten at have høj inflation, hvis staten har høj indenlandsgæld, eller høj gæld til udlandet i egen valuta. Det er som bekendt ikke tilfældet i Danmark. Nationaløkonomien kan have fordel af det ved høj privat gældssætning, da inflationen nedskriver gælden – forudsat at lønningerne følger inflationen. For folk med høj gæld, var dyrtidsreguleringerne gratis penge lige ned i foret.

USA har stor fordel af høj inflation og lav dollarkurs, da deres udenlandsgæld er optaget i USD.