#125428
Anonym

Hov, der var jeg nok for avanceret for flere. Formålet var ellers at give en forståelse for principperne bagved hvornår et beløb beskattes. Nøgleordet ‘erhverve retten’ eller ‘retserhvervelse’ går ellers igen både i Skat’s vejledninger om beskatningstidspunkt og mit sidste indlæg.

Den bagudlønnede (fx overenskomstansatte) der får udbetalt decemberlønnen 30.12.2008 bliver beskattet af denne i 2008, da han erhvervede retten til lønnen i løbet af 2008. Var han fx fyret pr 29.12.2008 ville han alligevel have ret til lønnen – den har han erhvervet i løbet af december 2008.

Den forudlønnede (fx tjenestemandsansatte) der får udbetalt januarlønnen 30.12.2008 bliver beskattet af denne i 2009, da han først erhverver retten til lønnen i løbet af 2009. Var han fx fyret pr 29.12.2008 ville han ikke have ret til lønnen – den erhverver han først ved at arbejde i januar 2009.

Jeg (og Skat) er altså på linje med BoSol. Skat’s hovedprincip er altså at en udbetaling beskattes på det tidspunkt retten til udbetalingen opnås, ikke på det tidspunkt udbetalingen sker. Men der er undtagelser – mest af praktiske årsager.

Jo – SU-udbetalinger for 2008 bliver påvirket af ‘engenindkomsten’ for 2008. Hvis tb tjener mere end fribeløbet i 2008, så kommer der et tilbagebetalingskrav. Arbejdsgiveradministreret pensionsordninger nedsætter egenindkomsten som tb forventer. Det gør tilsvarende private ordninger ikke, men det ved tb tilsyneladende

Hermed har jeg prøvet at forklare sagen igen i stedet for at skælde ud på andre. Håber at det er mere forståeligt denne gang.