#125098
Anonym

Man skal være opmærksom på, at grundrenten kun er en beregningsmæssig rente, som anvendes til at regulere den årlige udbetaling, mens indekskontoen vil fortsat blive forrentet med den rente, som den kontoførende bank tilbyder til enhver tid.

Hvis den valgte grundrente (fast eller variabel) er væsentligt over den faktiske rente, man oppebærer, så vil kontoen ikke “slå til” til de forventede udbetalingsperiode (10 eller 15 år). Det betyder, at man i sidste ende kan gå glip af statens indeks-tillæg for et antal måneder.

Mange er ikke opmærksomme på dette fænomen, hvilket med tydelighed kan ses på http://www.pengeinstitutkendelser.dk – slå op i indeks under: “Indekskonto”.

Jeg ville vælge den variable grundrente, da Finansministeriet (Økonomistyrelsen) år for år forsøger at ramme en realistisk forrentning udfra deres kendskab til markedet (i 2008 3,25%).

På Økonomistyrelsens hjemmeside: http://www.oes.dk finder man i øvrigt information om indekstillægets størrelse – se bl.a. her: http://www.oes.dk/graphics/Filbibliotek_OES/BORGER/Pension/Indekskontrakter/Vejledning%20til%20indekstabeller%202008%20%28ny%29.pdf