#123614
Anonym

Punkt 1:

Efter hukommelsen, så er der

Stresstestet tester for 3 scenarier: råvareprisstigninger, prisfald på boligmarkedet og spredning af subprimekrisen.

1. Subprimekrisen har allerede delvist spredt sig til Europa. Bankernes fundingomkostninger er banket i vejret, Cibor 3 er steget fra 3,97 primo 2007 til 5,37% idag. Konsekvensen af de meget høje finansieringsomkostninger bliver et stærkt stigende antal konkurser blandt ejendomsinvestorer og tvangsauktioner blandt boligejere.

2. Boligmarkedsprisfald: Nationalbanken stresstester med prisfald på 40%. I mellemtiden er ejerlejlighederne i gennemsnit faldet 18% mens villaer er faldet 3% fra toppen. Der er yderligere prisfald i venter —> scenariet er på vej til at blive delvist realiseret.

3. Råvarescenariet: Er stort set realiseret. Fødevareprisstigningerne er lige så store som scenariet forudsætter, og olieprisen er næsten 150 dollar pr tønde. Scenariet forudsætter 200 dollar.

Alt i alt: Nationalbanken kombinerede aldrig scenarierne, men realiteten er at vi nu har 3 scenarier som allerede er delvist blevet til virkelighed. Dermed vil flere felter lyse op hvis man foretager et kombineret stresstest.

Så vidt jeg husker, var der “et gult felt” ud for en af de store banker. Det er næsten sikkert det er FIH, og dette var i olieprisscenariet, som er tæt på at være blevet til virkelighed!

Hvor meget tør du satse på denne “rubrik” ikke bliver rød, når man kombinerer de delvist opfyldte scenarier?

Jeg ville ikke gå over 300.000!