#123560
LMA

Gæld er gæld, og i forbindelse med opgørelsen af jeres gearing vil gældsforpligtigelsen vedr. det gamle hus indgå.

Deslige vil en evt. positiv formue indgå i kreditvurderingen.

Der er lavet lignende indlæg på denne side vedr. grundlæggende kreditvurdering. I den forbindelse bør det påpeges, at enhver kreditgivning er personlig og således ses i et samlet perspektiv, hvorfor en høj gearing sagtens/indimellem kan accepteres.

Det er således sandsynligt I kan få accept i banken, såfremt gældsbyrden i det gamle hus er begrænset. Er huset “overbelånt” er det tvivlsomt.

Hvorvidt investeringen er god afhænger af flere forhold, risikoprofil, tidshorisont, forventet løbende afkast, afhængighed af løbende afkast, geografi m.m.

Der findes desuden flere beskatningsmuligheder når det handler om udlejning af helårsboliger. Hvorvidt indkomsten tillægges jeres personlige indkomst afhænger således af den valgte beskatningsform.