#123436
Michael

Vil du så være venlig at forklare hvordan det kan hjælpe at afløse ét højtforrentet lån med et andet højtforrentet??