#123264
LMA

Det er bestemt muligt det er fornuftigt og investere i en forældrekøbslejlighed, der er dog også visse ricisi/muligheder som ved enhver anden investering.

I netop forældrekøbssituationen støder I dog på en række skattemæssige problemer. Reglerne siger kort, at udlejning af helårsbolig, dvs. alt andet end sommerhuse og visse værelsestyper, sidestilles med erhvervsmæssig virksomhed.

Dette er ikke et problem, jeres selvangivelse udvides blot en smule, og I får mulighed for og vælge alternative beskatningsformer.

Jeres største problem er, at den leje jeres barn skal betale, altid skal svare til markedslejen, ligesom udlejningsregnskabet som følge af “erhvervsvirksomheds statusen” skal/bør give nul eller plus.

Spørgsmålet er derfor, kan jeres 17 årige betale en tilstrækkelig husleje, og selvom vedkommende kommer på SU senere, vil denne jo være relativt lav pga. den korte afstand til jer.

Fastsætter i lejen for lavt, tæller denne som en gave. Det vil ikke betyde noget for jeres søn, gaveloftet er jo ca. 56 tkr., så der er sikker råderum nok.

Tilgengæld straffer SKAT jer som forældre, idet hovedreglen her er, at skal man give en gave, skal man selv modtage den først.
Derfor vil i blive personligt beskattet – måske endda topskat afhængig af jeres øvrige indkomstforhold?

Det virker derfor umiddelbart som en dyr løsning nu og her. Måske I skulle finde et kollegieværelse eller tilsvarende nu, så kan I købe en forældrekøbslejlighed når han finder ud af hvad han vil – og hvor han vil det?
Så vil indkomsten sikkert lettere kunne bære huslejen.