#123028
Anonym

fk2001, det er korrekt at 7% set over de seneste 30 år er billigt.

Men hvis du set det i forhold til perioden 1914 – 2008, så er det faktisk historisk dyrt. Mange økonomer har argumenteret for at perioden 1960 – 1993 i historisk sammenhæng repræsenterer en unormal renteperiode.

Under alle omstændigheder, så afhænger renteniveauet af inflationsniveauet, og således ligger realrenten på et 1-årigt flexlån typisk på 1-2%.

ECB er meget stærkt committede på at holde inflationen på deres target, 2% (og jeg tror i hvert fald ikke vi skal forvente at inflationen i det lange løb får lov at ligge over 3%).

Dermed mener jeg der er meget stor sandsynlighed for den fremtidige gennemsnitlige flexrente vil ligge i intervallet 3,5% til 4,5%.

Da det nuværende renteniveau ligger markant over dette, mener jeg man så afgjort bør vælge flexlån, hvis man har tilstrækkelig luft i økonomien til at modstå udsving.

Med udsving mener jeg at den aktuelle flexrente ligger på omkring 5,3% og du skal kunne holde til at flexrenten i en kortere periode kommer op at tangere 7%-niveauet.