#122916
LMA

I princippet ja, og alligevel nej.

Kursforskellen er en konsekvens af, at der er tale om to forskellige fondskoder med en forskellig volumen, og dermed en forskellig udbudsmængde.

Det betyder, at markedsvilkårene er uens, hvilket vil resultere i den skæve kurs.

Som tidligere beskrevet, er kursgevinster på blåstemplede obligationer skattefrie, derfor kan Nykredits obligation umiddelbart virke mest interessant. Du skal dog overveje hvordan du tror udtrækkene vil udvikle sig i de forskellige foreninger.

Udtrækkene fremgår delvist af varigheden i form af en indregnet faktor, men idet varigheden også udtrykker kursfølsomheden, ligesom udtræk i det hele taget er en meget variabel størrelse, da kan det være svært og identificere den optimalt.

Jeg ville personligt vælge Nykredit/Totalkredit obligationen fremfor den noget mindre Realkredit DK obligation.