#122906
Michael

Jeg tror nu ikke der er så meget at gøre, da banken med 99,99% sandsynlighed ikke ville låne manden penge alene uden en meddebitor. Der er såvidt jeg kan se ikke tale om at spørgeren efterfølgende bliver afkrævet at skulle hæfte for gælden – det ville nemlig være ulovligt.

Noget andet er spørgerens formulering med at “hun kunne blive slettet fra lånedokumentet hvis der skulle ske dem noget”. Kan du dokumentere det? I såfald har du en rigtig god sag. Hvis ikke er der næppe noget at stille op. I dine lånedokumenter vil du sandsynligvis kunne se, at begge hæfter for gælden solidarisk og så kan man jo altså ikke påberåbe sig uvidenhed efterfølgende.

Til sidst kan jeg kun opfordre andre til IKKE at hæfte for RKI-registreredes lån. Der er alt at tabe og intet at vinde. Den RKI-registrerede må selv løse sine problemer og ikke tage andre med i faldet.