#122816
fk2001

Dette er ikke korrekt. Ikke-tilskrevne renter er også sikret gennem fonden, så længe det totale beløb ikke overstiger de pt. 300.000 pr. person.

Som jeg forstår reglerne, så er der garanti for balancen + ikke-tilskrevne renter frem til dagen hvor konkursen indtræffer. I perioden fra konkursdatoen og frem til udbetalingen tilskrives ikke renter, så i princippet mister du renteindtægten i denne periode.