#122704
Anonym

Det kunne også være at den nuværende lave rente, i et historisk perspektiv, er uforholdsmæssig lav, og dermed at det må forventes at det “naturlige” renteniveau, på længere sigt, er højere?

Samtidig har USA haft en uforholdsmæssig stor gældssætning, både i offentlig regi, og i privat regi, delvis finansieret af de asiatiske økonomier, når / hvis disse ændrer politik m.h.t. til placering af overskud i Amerikanske statsobligationer, kan det være at verdenen kommer til at se anderledes ud?

Omkring prioritetslån, er det ikke sikkert at de nuværende betingelserne holder på lang sigt. Læs kontrakten godt igennem, mig bekendt opererer de fleste banklån med en klausul om mulighed for opsigelse fra bankens side med 14 dages varsel, i så fald er der ingen beskyttelse imod at banken, på et tidspunkt, ønsker at ændre betingelserne. Du vil, alt andet lige, være bedre beskyttet af et traditionelt fastforrentet konvertibelt realkreditlån.