#122572
Anonym

Så længe det varer.

Den dag danmark stemmer det retlige EU-forbehold væk, vil det danske retssystem uden problemer, med tyske myndigheders mellemkomst, kunne gøre udlæg i jeres hus.

God fornøjelse.