#122432
LMA

Mht. insiderviden, da forbeholder jeg mig ret til ikke og svare 🙂

Men fundingsatsen der omtales er ikke helt et vejet gennemsnit, og så alligevel ja. Pengeinstituttet kan jo vælge og finansiere lånet ved hjælp af diverse finansielle instrumenter, renteSWOP, terminsforretninger m.m. Men Pengeinstituttet kan ligeledes vælge og udstede obligationer/låneaftaler på interbankmarkedet.

I alle tilfælde afhænger den opnåede sats af bankens soliditet, herunder risikovægtning af internationale finanshuse, hvorledes de regnskabsmæssige poster opgøres, herunder de risikovægtede poster. Anvendes Basel II kravene eksempelvis?

Udover ovenstående kan jeg ikke redegøre for beregningsmetoden.

Endelig vil jeg tro du har ganske ret når du siger, at fundingsatsen i mindre banker er højere end i de større banker, alene pga. af ovenstående. Om satsen er 6%+ ved jeg ikke.

Hovedreglen ifm. udlån er jo netop, at rentesatsen afspejler risikoen. Og risikoen ved og låne til Danske Bank er ganske indlusende mindre end samme lån ydet til Roskilde Bank – eller Bank Trelleborg for den sags skyld. 🙂