#121038
Nultopskat

Kære General
Der er vist noget du har totalt misforstået. Når renten falder stiger kursen på obligationerne bag lånet. Du kan indfri et fast forrentet lån enten til aktuel kurs eller kurs 100.

Optager du fastforrentet 6 % lån til kurs 99 og renten falder vil kursen på obligationen stige. Du kan da vælge at omlægge til eks 4 % med lavere ydelse, men du skærer ikke noget af restgælden, tværtimod afhængig af kursen på den nye obligation på omlægningstidspunktet !

Hvis renten stiger, falder kursen på obligationen. Du kan nu omlægge lånet, og dermed skære af restgælden, dog er stigning i ydelse ofte konsekvensen.