#120906
Anonym

Hej alle – også fra mig – som er forarget!

Uanset om den korrekte udregning af renten – ÅOP (årlig omkostning i procent) på sms-lån lander på 650%, 910% eller 244.624%, så er det uhyrligt at disse rentegribbe, der udbyder disse lån, får lov til at flå naive teenagere, der ikke kan overse hvor groft de bliver røvrendt.

Der eksisterer en lov om ågerrenter, hvis intention er at beskytte naive mod at blive udnyttet. Så vidt jeg véd, er den meget sjældent, eller stort set aldrig, blevet brugt i nyere tid.

Men mon ikke det var på tide at støve denne lov af; og bruge den!

For hvis disse gribbe kan fortsætte deres udnyttelse af de naive, så er lov om åger da blevet en parodi.

——————————

Se her:

“Et af problemerne er mangelfuld regulering af lånemarkedet. Forbrugerombudsmanden har netop vurderet, om der for en konkret udbyder af de såkaldte sms-lån til priser på mellem 15.000 og 1.000.000 procent i ÅOP, kunne være tale om en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om åger.”

“Straffeloven:

§ 282. For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.”

http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder/alle/nyhed231/