#120618
Anonym

For at svare direkte på dit spørgsmål, så er det du spørger til en annuitetsformel:

Med dit eksempel:
Lån 90.000 til en rente på 8%
Afdrages over 60 måneder.

Lad os så antage at der er kvartårlige rentetilskrivninger. Det er det mest almindelige:

Dette giver en nominel rente på: r = (1 + 0,08/4)^4 -1 = 8,2432%

Herefter bruger du en annuitetsformel til at beregne ydelsen ud fra den nominelle rente (ikke den pålydende).

Bemærk at 60 måneder svarer til 5 år:

Y = H x r / ((1-(1+r)^n)) = 90.000 x 0,082432/((1-(1+0,082432)^5))

Y = 22685,75 pr år svarende til 1890,48 pr måned

Alternativt kunnde du have omregnet til månedlige renter og sat n i annuitetsformlen til 60. Det ville give det samme!

Hvis du har brug for at beregne ydelsen efter skattefradrag fra renten, kan dette nemt gøres ved sige (1-t)xr, hvor t er skattesatsen, og sætte det ind i formlen.