#120548
Anonym

Det er jeg fundamentalt uenig i.

Det der sker nu er en naturlig normalisering og skift fra et “renteregime”, hvor penge i form af indlån stort set var værdiløse, til en tilstand hvor penge prissættes mere normalt.

Det er da klart at de meste agressive banker med store indlånsunderskud nu oplever større udfordringer vedrørende funding, men samtidig skaber dette en sund og naturlig konkurrence på indlån.

Indskyderne er ekstremt godt sikrede ford:
1. Indskydergarantifonden sikrer de første 300.000 (dette beløb hæves af erhvevsministeren i nær fremtid)
2. Lovgivningens høje solvenskrav, de hårde regnskabskrav og de avancerede kreditstyringsmodeller altid betyder, at bankerne aldrig får lov til at komme så langt ud, at indskyderne taber deres penge. Det er aller højest aktionærerne og indskydere af garantikapital, der lider tab.
3. Nødlidende banker bliver altids overtaget af andre banker eller staten (se bare på Trelleborg, Harslev Sparekasse og Northern Rock)
3a. Storbankerne vil aldrig lade småbanker gå på røven, fordi det vil medføre en “national nedgradering” af danske bankers rating.
3b. Mange banker står på spring for at overtage nødlidende banker for at udvide deres geografiske dækning og markedsandele. Tag bare Sparekassen Sjælland.

Defacto er alle indskud derfor dækkede!

Det er på tide “drama queens” som “Goderåd” tager sig lidt sammen og anlægger et mere realistisk billede på bankverdenen.