#120284
Jyden

Idag den 28. marts er der så en artikel i Jyllands Posten – papirudgaven- om “Krav om bedre sikkerhed for opsparere” hvori det foreslås at indskydergarantiordningen udvides udover de 300.000 kr., hvilket støttes af John Norden og Bjarne Jensen som eksperter og fra brancheforeningen Lokale pengeinstitutter er direktør Jan Kondrup ikke avisende for at hæve grænsen. Men som sædvanlig kunne man næsten sige, afviser Jørgen Horwitz at pille ved græsen på 300.000 kr. Han mener vi har nogle gode ordningen i Danmark, og at særlige indskud som pensioner og børneopsparing er dækket fuldt ud.

Så kan jeg kun sige – se og få flyttet pensionsopsparinger væk fra en lille rente til en ordentlig. Jeg er ved at flytte min kapitalpension i øjeblikket til 5,05 % hvis ellers man kunne tage sig sammen i den bank den skal flyttes fra, men den er åbenbart i syltekrukke.

Hvis man f.eks har sin kapitalpension på 250.000 kr. i Danske Bank giver den 3,25 % i rente, Ved at flytte den til Bonusbanken til 5,05 % er der en årlig merrente på 4500 kr. og hente.

Iøvrigt hører man om de rente forhøjelser der tales næsten kun om at hæve udlånsrenten fordi det er blevet dyrere for bankerne at skaffe penge. Det er da ikke sådan at de almindelige opsparere har set nogen større ændring i indlånsrenten hverken sidst eller det der tales om – skal der bare “snydes” her så det blot er rentemarginalen der øges ?