#120270
Michael

Prøv at læse betingelserne for jeres lån igennem, da det vil være at finde dér. Generelt er der ingen central styring af lånerenterne bankerne imellem, så I må forvente at banken kan sætte renten op eller ned. Banken skal dog varsle stigninger i forvejen (ofte 3 mdr) mens rentenedsættelser kan ske helt uden varsel hvilket jo ikke gør noget. Banken må naturligvis ikke love jer én rente i en forhandlingssituation og så kort efter sætte den op igen hvis det kun gælder for jer alene, men generelle rentestigninger må I som sagt være forberedt på.