#119300
Anonym

Det er hamrende usympatisk af bankerne at der omkring helligdagene kan pågå et så massivt rentetab på valørdagsreglerne. Michael går mere efter manden end bolden, når han begynder at moralisere om det anstødelige i uberettiget overtræk. Må jeg minde om at valørreglerne også koster kassen ved bevilligede træk på kassekreditten, på indlånskonti osv.

Jeg ved, at der under socialministeriet og erhvervsministeriet er et udredningsarbejde i gang, som muligvis ender ud i at bankerne tvinges til at sætte valørdato lig bogføringsdatoen. Lige som man greb ind overfor teleselskabernes tag selv bord indenfor roaming, bør man regulere ågerpriser på penge.