#118410
fk2001

Det jeg specielt hæfter mig ved er at loven forskriver at løn, dagpenge, pension, børnepenge osv. skal være til rådighed en bestemt dag. Dette er, så vidt jeg kan se på min konto, altid den dag indbetalingerne bogføres. Derfor finder jeg det mystisk at nogle banker først stiller disse midler til rådighed på en senere dato.

Jeg tror jeg vil skrive til EIK i første omgang og se hvad de svare.

Herefter vil jeg gerne undersøge sagen nærmere. Nogen der har forslag til hvor man skal starte?