#117216
Anonym

Okay, tak for svarene.. men skal måske lige præcisere.

Jeg ønsker hverken sikkerhed omkring rentesatsen (fastforrentet lån) eller løbende øget likviditet (afdragsfri lån).

Jeg har et pt. et F1 lån på vist nok ca. 700.000, hvor jeg afdrager på og der er ca. 12-13 år tilbage i løbetid. Jeg har ikke brug for yderligere likviditet løbende ved f.eks. at tage afdragsfrit lån. Jeg har tværtimod herudover også løbende overskudslikviditet, som kunne forrentes bedre på en prioritetskredit.

Jeg skal dog bruge ca. 500.000 her og nu til “tant og fjas” – så jeg står for at skulle forhøje F1-lånet med 500.000 til 1,2 mio. eller i stedet omlægge det hele til en 1,2 mio. prioritetskredit. Ved sidstnævnte kan jeg jo så få forrentet min måske ca. 100.000 løbende almindelige indestående til lånerenten, ligesom det ikke er altafgørende, hvornår jeg lige præcis skal bruge alle de ekstra 500.000.

Ved samlet lån på 1,2 mio. er belåningsprocenten samlet stadig under 50% i min ejendom, så det er heller ikke et issue.

Så spørgsmålet er egentlig kort og godt – jeg skal bruge 500.000 i løbet af det næste års tid, så derfor:

F1 fra 700.000 til 1.200.000?

eller

Prioritetskredit på 1.200.000?

Fornyede kommentarer?