#116624
Anonym

Så er sagen enkel.

Meddel Danske Bank at du bestrider at skylde pengene og skift bank.

Bed dem om at få pengekravet fastlagt ved dom. Uden dom kan de ikke gøre udlæg i dine ting (og hvis det holder vand det du siger, så kan de ikke få medhold i at have pengene tilgode).

Men igen, hvis du på den ene eller anden måde direkte eller indirekte har tilkendegivet overfor Danske Bank at ville betale erstatningskravet ved træk/overtræk på en konto, så vil Danske Bank få medhold i at have penge tilgode.

Under alle omstændigheder er du dømt til at betale erstatning, og domstolen har afgjort at du hæfter solidarisk sammen med medgerningsmanden. Derfor kan det vel være ligegyldigt om du skylder pengene til det offentlige eller til Danske Bank. Nej vent… det er faktisk langt bedre at skylde pengene til en privat virksomhed som ikke kan lave lønindeholdelse, frem for en offentlig. Du må så slev gøre regreskrav mod medgerningsmanden for at få hans halvdel.