#105788
Anonym

Helt enig i at der er mange faktorer der indgår i valg af lån. Jeg har bare valgt at fokusere på den del der har med nutidsværdier at gøre. Jeg er enig med dig i, at man ikke skal vælge afdragsfrihed, hvis man ikke har noget konkret at bruge pengene til.

Vælger du afdragsfrihed ifm. finansiering af et huskøb, fordi du gerne vil benytte de sparede afdrag til at afdrage på et dyrere banklån, så har du jo brug at vurdere om det kan betale sig – for det kan det ikke altid. Er dit realkreditlån variabel, så kan du kun gætte om konstruktionen er fordelagtig, da renten kan stige og falde. Her gælder igen at sammenligning af nutidsværiderne ved afdragsfrihed og uden afdragsfrihed er den teoretisk korrekte måde at sammenligne de to lån på. En anden lige så god metode er dog AOP efer skat, som nok i virkeligheden er endnu bedre, da man ikke skal ligge sig fast på en diskonteringsrente.

Hvis du skal konvertere et lån, så er det ikke så ligetil at anvende AOP. Det skyldes, at du ikke tager højde for etableringsomkostningerne på det gamle lån (hvilket er en forudsætning for brug af ÅOP), mens det er muligt på det nye lån. Jeg tror det er derfor realkrediinstitutterne benytter nutidsværdimetoden, selvom den er forbundet med stor usikkerhed.