Forside Fora Privatøkonomi Prisen for renteloft på realkredit Prisen for renteloft på realkredit

#105424
Anonym

Hej René

Nu synes jeg faktisk der der tyder på, at du ikke selv har læst på lektien.

De nye lån er mere rentefølsomme end traditionelle rentetilpasningslån, og det er også noget af det de sælges på. Derfor er det bestemt ikke urealistisk, at kursen kan stige ganske pænt ved yderligere rentefald.

Jo længere løbetid renteloftet har og jo lavere renteloftet er, des mere rentefølsomme vil lånene være. Det skyldes at jo længere tid (løbetid) renteloftet er aktivt, des større risiko er der for at investor får en begrænsning ved en stigende markedsrente. Den risiko ønsker investor kompensation for, og i praksis sker det ved at investor betaler en lavere pris for obligationen. Igen gælder det, at et lavt renteloft øger investors risiko for ikke at få en rente der svarer til markedsrenten. Det betyder, at investor vil kræve en lavere kurs, og det er igen med til at gøre lånet mere rentefølsomt. Jo tættere markedsrenten nærmer sig renteloftet, des mere kræves der i kurskompensation, og dermed øges graden af kursfølsomhed yderligere. Den modsatte reaktion vil ske hvis renten falder.

Uanset hvor meget kursen vil stige ved et rentefald, så er det nok de færreste der bekymrer sig over, at kurstabet med stor sandsynlighed vil være større end hvis det var et traditionelt fastforrentet lån som skulle indfries (kan altid indfries til kurs 100). Selvfølgelig er der ingen der kan sige noget som helst om hvor renten bevæger sig henad. Derfor er det rent markedsføringsvås, når Nykredit sælger lån på foranledning af, at de mener renten skal stige. Det kan godt være det er mest realistisk at renten vil stige, men rent faktisk har de ikke noget at have deres påstand i.