#105372
Anonym

Nu er bondegården i dette tilfælde ikke et gebyr, men en overkurs.
Den faste rente beregnes ofte med udgangspunkt i renten på en referenceobligation med samme løbetid, som fastrenteperioden.
Hvis referencerenten på indfrielsestidspunktet er lavere, er indfrielseskursen højere. Det er meget simpelt og vil fremgå af gældsbrevet. Måske ikke tydeligt, men kunden har skrevet under på det.

Så det er ikke korrekt, at det ikke er korrekt.