#105150
Anonym

Jeg går ud fra at det er garantiprovision for et forhåndslån.
Du skal i så fald sammenligne nettoudgiften:

renter og bidrag til realkreditinstituttet
– renter af indlånskonto
+garantiprovision

med renten på et byggelån.

Og så skal du huske på at den øverste metode også giver dig kurssikring.