Forum og debatregler

Mybankers Forum- og Debat regler – senest opdateret 09.02.2021 – version 4.0

Hvem står bag Mybanker/kontakt

Mybanker A/S

Hauser Plads 32 1127 København K

CVR-nr. 30504496

Tlf.: +45 7020 7232

Hjemmeside: www.mybanker.dk

E-mail: info@mybanker.dk

Vi er desuden en del af Schibsted Media Group, www.schibsted.com.

Lendo Part of Schibsted AS,, Hagegata 22, 0653 Oslo, Norge

CVR-nr. 997 523 814

 

Definitioner

Ved Mybanker forstås Mybanker A/S. Ved bruger og kunde forstås enhver, der benytter Mybankers hjemmeside og/eller services, herunder også debatforum. Mybankers debatforum har til formål at fungere som et sted, hvor brugerne kan udveksle erfaringer og gode råd mm. indenfor det finansielle område. Det er derfor vigtigt, at der hersker en god omgangstone i forummet, således at der er plads til alle brugere.

Bemærk, at debatforummet er et forum for og mellem Mybankers brugere. Forummet er således ikke Mybankers brevkasse, hvorfor henvendelser til Mybanker skal stilles til Mybanker.

Reglerne for brug af debatforummet:

  • Enhver form for reklame, spamming, personhetz og lign. vil ikke blive accepteret.
  • Enhver form for diskriminering af etniske minoriteter og racisme vil ikke blive tolereret.
  • Det tilskyndes, at der anvendes et pænt sprogbrug brugerne imellem, selvom der kan opstå uenighed.
  • Der må ikke linkes til stødende hjemmesider i forummet. Mybanker har ikke mulighed for at gennemgå indholdet af de hjemmesider, der står opført eller er linket til under de forskellige indlæg, og Mybanker er således ikke ansvarlig for indholdet, overholdelse af eventuelle ophavsrettigheder, lovligheden eller anstændigheden af det materiale.
  • Det er ikke tilladt at gengive nyheder, artikler m.m. fra andre medier. Kun citater med kildeangivelse tillades.

Det er ikke tilladt at formidle lån/kreditter/indlån/forsikringer og lign. gennem Mybankers debatforum. Ligesom det heller ikke er tilladt at udbyde/sælge varer. Det gælder såvel erhvervsdrivende som privatpersoner.

Ved overtrædelse af ovenstående regelsæt, forbeholder Mybanker sig ret til at slette de(t) pågældende indlæg uden varsel, og ved særligt grove tilfælde samtidig lukke for brugerens profil.