Forretnings­betingelser

Mybankers Forretningsbetingelser – senest opdateret 09.02.2021

Hvem står bag Mybanker/kontakt

Mybanker A/S

Vestergade 18E, 1456 København K

CVR-nr. 30504496

Tlf.: +45 7020 7232

Hjemmeside: www.mybanker.dk

E-mail: info@mybanker.dk

Vi er desuden en del af Schibsted Media Group, www.schibsted.com.

Lendo Part of Schibsted AS,, Hagegata 22, 0653 Oslo, Norge

CVR-nr. 997 523 814

 

Definitioner

Ved Mybanker forstås Mybanker A/S.

 

1. Generelt

Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af Mybankers hjemmeside samt benyttelse af de serviceydelser, som udbydes af Mybanker. Mybankers regler for behandling af personoplysninger fremgår af Mybankers Privatlivspolitik. Mybankers anvendelse af cookies fremgår af Mybankers Cookiepolitik. Begge vilkårssæt findes på Mybankers hjemmeside. Har du oprettet dig med en brugerprofil/kundeprofil på Mybankers Skift bank service og/eller indgået en rådgivningsaftale, kan Mybanker kontakte dig på de kontaktpunkter, du har registreret dig med (e-mail, telefon eller SMS) angående de banktilbud mv., som du har liggende i din brugerprofil/kundeprofil.

 

2. Ansvarsfraskrivelse for indholdet på Mybankers hjemmeside

Mybanker bestræber sig på kun at videregive korrekte oplysninger og bruger derfor udelukkende kilder, som vurderes at være pålidelige. Mybanker er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger. Mybanker tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl.

 

3. Personoplysninger/kryptering af mails

Mybanker påtager sig intet ansvar for sikkerheden, hvis du sender ikke-krypterede mails til Mybanker. Mybanker er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via mail og er dermed heller ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af, at disse ikke måtte være udført. Mybanker indestår ikke for datasikkerheden, såfremt du sender personlige eller fortrolige oplysninger via en usikker e-mail.

 

4. Hvad tilbyder Mybanker

Mybanker er formidler af information af/om priser, der gælder for kunder i en række pengeinstitutter, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter mv. En række af disse selskaber giver også mulighed for via Mybankers hjemmeside, at du kan indhente tilbud på ind- og udlån.

Mybanker giver også adgang til en række gratis beregninger og gratis information.

Mybanker stiller gratis information til rådighed på hjemmesiden og i nyhedsmails. Dette må på ingen måde sidestilles med juridisk rådgivning, som kun kan gives af advokater. Mybanker er ikke en autoritativ retskilde, og evt. fortolkninger af lovbestemmelser mv. kan være udtryk for Mybankers subjektive holdning. Oplysningerne formidlet via Mybankers hjemmeside er under stadig forandring og kan uden varsel ændres.

På Mybankers sammenligningslister for ind- og udlån er der valgt en række standardforudsætninger for valg af ind- og udlån. Dette er så du har mulighed for at sammenligne de viste produkter med hinanden. Hvis dine forudsætninger afviger fra Mybankers standardforudsætninger, så kan det være, at du kan opnå andre priser hos det respektive pengeinstitut, finansieringsselskab eller realkreditinstitut. Hvis et vist produkt på Mybankers lister afviger fra Mybankers standardforudsætninger, vises produktets særlige vilkår (f.eks. garant, aktionær, ung o.lign., særlige opsigelsesvilkår o.lign.) på Mybankers lister. Mybanker er berettiget til når som helst at ændre på forudsætningerne for de viste priser på Mybankers hjemmeside.

Mybanker kan ikke garantere, at du opnår de oplyste rentesatser, gebyrsatser mv. på Mybankers sammenligningslister, idet det er op til det enkelte pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut at give dig et endeligt tilbud.

Mybanker tilbyder også finansiel rådgivning. Se pkt. 5. ”Finansiel rådgivning”. Mybanker formidler desuden visse forsikringsbaserede produkter som accessorisk foriskringsformidler. Se dokumentet ”Oplysning om Mybanker som boligkreditformidler, finansiel rådgiver og forsikringsformidler” på hjemmesiden.

 

5. Finansiel rådgivning og boligkreditformidling

Mybanker yder kun finansiel rådgivning, hvis du og Mybanker har indgået en særskilt skriftlig rådgivningsaftale, og du har samtykket hertil. Ifølge rådgivningsaftalen leverer Mybanker et økonomitjek, som indebærer en gennemgang af din økonomi, formue og/eller gæld med henblik på at identificere områder, hvor disse forhold kan optimeres i forhold til din aktuelle situation. Mybanker yder ikke rådgivning i forbindelse med boligkreditformidling.

 

6. Hvor ofte Mybankers sammenligningslister opdateres

Mybankers til enhver tid gældende regelsæt findes på Mybankers hjemmeside.

 

7. Klager

Mybanker gør sig store anstrengelser for at sikre, at informationer, der videregives fra Mybankers hjemmeside er så korrekte som muligt, og at materielle fejl eller forglemmelser ikke opstår. Alle kunder opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre det informationsflow, som er en nødvendig del af Mybankers hjemmeside. Kontaktdata fremgår øverst af dette vilkårssæt af ”Hvem står bag Mybanker/kontakt”.

Du kan på Mybankers hjemmeside finde Mybankers Forretningsgang for håndtering af klager. Du kan i Mybankers Privatlivspolitik se mere om, hvem der er offentlig klageinstans i forbindelse med personoplysninger.

 

8. Sprog

Mybankers hjemmeside findes på dansk. Mybanker besvarer henvendelser fra en kunde på dansk.

 

9. Ikke tilladt brug

Du må under ingen omstændigheder anvende oplysninger via Mybankers nyhedsmails samt Mybankers hjemmeside på en sådan måde, der efter gældende lovgivning er strafbart.

 

10. Links fra Mybankers hjemmeside

Links fra Mybankers hjemmeside samt nyhedsbreve til hjemmesider, der drives af en tredjepart, er angivet som information, og Mybanker påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider.

 

11. Tilbud på ind- og udlån o.lign.

Mybanker er ikke involveret som part, når/hvis du vælger at blive kunde hos et af de pengeinstitutter, finansieringsselskaber, realkreditinstitutter og andre virksomheder, som du kan finde oplysning om på Mybankers hjemmeside og i Mybankers nyhedsmails. Mybanker kan således ikke stilles til ansvar for tab som følge af førnævnte selskabers evt. manglende evne til at opfylde en aftale, f.eks. et pengeinstituts manglende evne til at tilbagebetale foretagne indskud.

 

12. Legitimation

Mybanker gør opmærksom på, at et pengeinstitut, finansieringsselskab samt realkreditinstitut vil kræve legitimation i forbindelse med et nyt kundeforhold. Pengeinstituttet, finansieringsselskabet og realkreditinstituttet vil selv meddele dig evt. hvilke legitimationsoplysninger, pengeinstituttet, finansieringsselskabet og realkreditinstituttet ønsker tilsendt/leveret. Mybanker kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller mangelfuld legitimation.

 

13. Erstatningsansvar

Mybanker kan aldrig blive erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, du måtte lide. Herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af, at en service ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes samt lignende tabsgivende episoder. Mybanker påtager sig således intet ansvar for beregninger foretaget på Mybankers hjemmeside og er dermed heller ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger.

Mybanker er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr og programmer, der kan henføres til teleoperatører, producenter eller serviceudbydere. Mybanker er heller ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Mybankers kontrol, f.eks. hacking og computervirus. Endvidere er Mybanker ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller evt. er pålagt af myndighederne.

Indskud i pengeinstitutter kan være forbundet med risici. Mybanker er ikke ansvarlig for tab som følge af en aftale mellem et pengeinstitut og dig. Mybanker kan dermed ikke drages til ansvar for et pengeinstituts insolvens, betalingsstandsning, konkurs og andre begivenheder, der kan medføre et tab for dig. Alle pengetransaktioner foregår direkte mellem dig og det pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut, du vælger at acceptere et tilbud fra. Mybanker er af sikkerhedsmæssige årsager ikke involveret i disse transaktioner.

Se også pkt. 3. ”Personoplysninger/kryptering af mails”, 11. ”Tilbud på ind- og udlån o.lign.” og 12. ”Legitimation”.

 

14. Ophavsret

Alt materiale på Mybankers hjemmeside samt i Mybankers nyhedsmails er ophavsretligt beskyttet. Redaktionel gengivelse af artikler, tekster, skemaer og andre oplysninger samt enhver kommerciel udnyttelse af oplysninger hentet fra Mybankers hjemmeside samt Mybankers nyhedsmails må kun finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Mybanker. Gives der en tilladelse, skal det tydeligt fremgå/oplyses, at Mybanker er kilden. Det er ikke tilladt at etablere links til Mybankers hjemmeside, herunder underlagte sider på en sådan måde, at Mybankers hjemmeside fremtræder i den fremmede hjemmesides frame. Dette medmindre, at der er truffet en aftale med Mybanker herom. Mybanker tillader, at der oprettes direkte link til Mybankers hjemmeside, såfremt den sammenhæng, linket placeres i ikke strider mod god markedsføringsskik.

 

15. Robottering/link fra Mybankers hjemmeside til andre hjemmesider

Der må ikke indsamles materiale fra Mybankers hjemmeside eller underliggende databaser ved brug af robot eller anden søgemaskine, udover anerkendte søgetjenester (Google, MSN, Bing, Yahoo m.fl.). Se også pkt. 10. ”Links fra Mybankers hjemmeside”.

 

16. Forum- og debatregler for Mybankers debatforum

Mybankers debatforum har til formål at fungere som et sted, hvor kunder på Mybankers hjemmeside kan udveksle erfaringer og gode råd mm. indenfor det finansielle område. Det til enhver tid gældende regelsæt findes på Mybankers hjemmeside.

 

17. Samarbejde/Uafhængighed

Mybanker formidler ikke boligkreditaftaler på vegne af en bestemt boligkreditgiver, men formidler boligkreditaftaler til alle Mybankers samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende for alle andre typer af ind-og udlån samt formidling af øvrige tjeneste-og serviceydelser.

Mybanker er ikke en uafhængig finansiel rådgiver eller uafhængig kreditformidler, idet Mybanker modtager betaling fra de pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv., som deltager i Mybankers digitale tjenester samt fra Mybankers samarbejdspartnere inden for investeringsprodukter mv.

En liste over Mybankers samarbejdspartnere fremgår af Mybankers hjemmeside. Størrelsen af eller beregningsgrundlaget for provision og vederlag, som Mybanker modtager som boligkreditformidler, er tilgængelig på Mybankers hjemmeside.

Hvis du har oprettet dig med en brugerprofil/kundeprofil på Mybankers Skift bank service, kan du indgå en rådgivningsaftale (økonomitjek) med Mybanker, hvis du giver samtykke hertil. Rådgivningsaftalen (økonomitjekket) er gratis for dig. Mybanker modtager i stedet vederlag fra de udbydere af finansielle produkter, som tilbydes af Mybankers samarbejdspartnere og/eller er tilsluttet Mybankers digitale tjenester. Dog yder Mybanker yderligere rådgivning end den type rådgivning, som er gratis for økonomitjekket, kan denne type rådgivning være forbundet med et gebyr. Du vil altid, inden ydelsen af gebyrbelagt rådgivning, modtage oplysning (på et varigt medium) af størrelsen på det gebyr, som du skal betale herfor til Mybanker. Dog hvis gebyrets størrelse ikke kan fastlægges konkret på meddelelsestidspunktet oplyses i stedet den anvendte metode for beregningen heraf.

 

18. Kontakt Mybanker, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mybanker. Kontaktdata fremgår øverst i dette vilkårssæt af ”Hvem står bag Mybanker/ Kontakt”.

 

19. Lovvalg og værneting

Mybankers Forretningsbetingelser er underlagt dansk lov, og alle uoverensstemmelser der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af betingelserne eller brug af Mybankers hjemmeside og serviceydelser skal afgøres i overensstemmelse med dansk rets regler ved de danske domstole.

 

20. Ændring af Mybankers Forretningsbetingelser

Mybanker gennemgår regelmæssigt Mybankers Forretningsbetingelser for at holde dem opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Mybankers Forretningsbetingelser kan ændres uden varsel. Mybankers Forretningsbetingelser findes på Mybankers hjemmeside.

Har du oprettet dig med en kundeprofil/brugerprofil på Mybankers hjemmeside, og foretages der ændringer af Mybankers Forretningsbetingelser til ugunst for dig, vil dette blive meddelt dig via et af de kontaktpunkter (email, telefon eller SMS)