Oplysning om Mybanker som boligkreditformidler, finansiel rådgiver og forsikringsformidler

Oplysning om Mybanker som boligkreditformidler, finansiel rådgiver og forsikringsformidler – Senest opdateret 09.02.2021

Oplysning om Mybanker som boligkreditformidler

Oplysningsforpligtelse som boligkreditformidler i henhold til § 12 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Gældende pr. 5. april 2019.

 

1. Navn og adresse

Mybanker A/S

Vestergade 18E 1456 København K

CVR-nr. 30 50 44 96

Tlf.: +45 7020 7232

Hjemmeside: www.mybanker.dk

E-mail: info@mybanker.dk

 

 

2. Tilsynsmyndighed

Mybanker har tilladelse som boligkreditformidler og finansiel rådgiver og er registreret som accessorisk forsikringsformidler og er under tilsyn af:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Telefon 33 55 82 82

Mybanker er hos Finanstilsynet registreret som boligkreditformidler under FT-nr. 43032, som finansiel rådgiver under FT-nr. 35147 og som accessorisk forsikringsformidler. Dette kan kontrolleres ved opslag i virksomhedsregistret på www.finanstilsynet.dk.

 

3. Samarbejde

Mybanker handler ikke på vegne af en bestemt boligkreditgiver, men formidler boligkreditaftaler til alle Mybankers samarbejdspartnere. Dette gør sig gældende for alle andre typer af ind- og udlån samt formidling af øvrige tjeneste- og serviceydelser.

Mybanker formidler forsikringsbaserede produkter for:

BNP Paribas Cardif Forsikring, Filial af BNP Paribas Cardif Försikring AB, Sverige (CVR nr. 31088224), Lyskær 1, 3., 2730 Herlev

 

4. Rådgivningstjenester

Mybanker tilbyder og yder kun rådgivning, hvis kunden har indgået en særskilt rådgivningsaftale og givet sit samtykke dertil.

4.1 Mybankers vederlag:

Mybankers vederlag fra samarbejdspartnere vedr. boligkreditaftaler i forbindelse med Mybankers digitale tjenester Som forbruger har du til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om størrelsen på vederlaget, som Mybanker modtager fra samarbejdspartnere i forbindelse med boligkreditaftaler, der formidles via Mybankers digitale tjenester.

  • Boligkreditaftaler formidlet via Mybankers Skift bank service
    • Mybanker modtager fra Mybankers samarbejdspartnere et vederlag i størrelsesordenen 0,08 %- 0,8 % af det samlede forretningsomfang på tidspunktet for aftaleindgåelsen.
  • Boligkreditaftaler formidlet via Mybankers sammenligningslister for boligkreditaftaler
    • Mybanker modtager fra Mybankers samarbejdspartnere et vederlag i størrelsesordenen 0-1.000 kr. pr. henvisning.
  • Forsikringsprodukter formidlet af Mybanker
    • Mybanker modtager fra Mybankers samarbejdspartnere et vederlag i størrelsesordenen 4,25% af den løbende præmiebetaling.

 

5. Kundens betaling

Hvis Mybanker yder yderligere rådgivning end den type rådgivning, som er gratis for et økonomitjek iflg. den rådgivningsaftale, som kunden skal underskrive,

kan denne type rådgivning være forbundet med et gebyr. Kunden vil, inden ydelsen af rådgivning eller inden indgåelse af aftalen om ydelse af rådgivning på et varigt medium, modtage oplysning om størrelsen på det gebyr, kunden skal betale for rådgivningen. Dog hvis gebyrets størrelse ikke kan fastlægges på meddelelsestidspunktet oplyses den anvendte metode for beregningen heraf.

 

6. Klagemulighed

Klager over Mybanker kan rettes til Mybankers klageansvarlige på e-mail: klage@mybanker.dk. Den klageansvarlige sikrer, at alle klager over Mybanker behandles sagligt og så hurtigt som muligt. Klager vedrørende overholdelse af finansiel lovgivning, som Mybanker er omfattet af, kan indbringes for Finanstilsynet. Klager over Mybankers behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet; www.datatilsynet.dk.