Dette emne
Boligstøtte formue

Boligstøtte formue

08-02-2018 22:22
schnee
Hej, jeg har forstået at pensionister kan modtage fuld boligstøtte, så længe formuen ikke overstiger kr.844700 herefter sker der en modregning. Har også forstået at indestående på en aldersopsparing ikke medfører modregning. Vil det sige, at man kan have kr. 844700 i banken, og herudover en aldersopsparing på flete hundredetusinde kr. og alligevel modtage fuld boligstøtte ? MVH Bent.
09-02-2018 08:05
09-02-2018 17:25
schnee
Hej test, jeg kender godt boligstøtteberegneren som du linker til, men den besvarer ikke mit spørgsmål, der er en rubrik der hedder " oplyst formue" det fremgår ikke om indestående på aldersopsparing skal medregnes her eller ikke. Jeg kan ikke finde ud af om der ses helt bort fra indestående på aldersopsparing, eller om der ses bort fra udbetalinger fra denne opsparing når boligstøtten beregnes.MVH Bent.
10-02-2018 01:59
peter holm larsen
Pension er indtægt og ikke formue.
10-02-2018 10:18
test
Hvis det er en konto man frit kan hæve på en gang er det formue eller er den aftalte låste udbetaling indtægt . Ville være mit umiddelbare svar. Der må samme sted findes en vejledning, en ofte stillede spørgmsål eller en mulighed for at spørge.

Ellers søger man og så skal de nok selv korrigere.
13-02-2018 08:49
25-08-2018 14:22
Ib Hansen
Hvor stor indtægt må jeg have for at få fuld bolig støtte, 2725kr. Jeg er 88 år og har en indtægt på sa’ 230.000 kr. Og har husleje på 5.300 kr.
i en anvist pensionstist bolig. Og en formue på 1Milion kr. Ib.
27-08-2018 14:33
test
prøv beregneren her . Det er nok det letteste.
www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=a153fd97...59079cbded

det er stod der på ældresagen

måske er der ikke en fastgrænse. Beregnerne er fra Boger.dk skulle nok være rimeligt seriøst-

www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-v...ligstoette
Boligydelse
Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 % af den årlige boligudgift, efter et tillæg på 6.800 kr., og på den anden side 22,5 % af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på 160.500 kr.

Man skal altid selv betale mindst 11% af husstandsindkomsten, dog mindst 17.000 kr.