Dette emne
kan eller kunne man hæve af sin (rate-)pension -så lang tid udbetalingen ikke er startet

kan eller kunne man hæve af sin (rate-)pension -så lang tid udbetalingen ikke er startet

30-03-2014 01:00
Anonym
hej
har en lille ratepension (og kapitalpension) (som jeg selv har styret. Jeg havde på fornemmelsen, at man kunne tage penge ud af af denne pensionsordning/ dette depot, så lang tid at så lang tid at pensionsudbetalingen ikke var startet/ så lang tid første rate ikke var kommet til udbetaling.
Men det er kanske mig der har fået fejl fat i noget. Eller gjaldt ordningen eksempelvis kun førtidspensionister og lignende -inden de blev/ bliver "rigtige" pensionister?
30-03-2014 14:14
Anonym
Udbetaling af pensioner før tid er normalt pålagt et gebyr fra banken/pensionsselskabets side og en afgift til staten normalt på 60% af indestående, jf. pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1.

Der er mulighed for at påbegynde udbetalingen af en ratepension 5 år før din folkepensionsalder, eller hvis du kommer på førtidspension.

Alt efter hvor du har din ratepension kan det forekomme, at den kun kan udbetales før tid hvis den har en meget begrænset værdi (under 25.000 kr.), eller hvis du flytter permanent til udlandet. Det burde fremgå af den kontakt du lavede da du oprettede ordningen.


Med venlig hilsen
Rigtig Rådgivning
30-03-2014 15:44
Anonym
Umiddelbart!! har jeg ikke fornemmelse af at der var særlige restriktioner dengang jeg oprettede depotet
i og med jeg sammensatte depotets indhold investeringsforeninger samt danske og udenlandske aktier
og
at der på det tidspunkt ikke var tale om en bank men på det tidspunkt om etrade.dk

men det med de 60% giver selvsagt enhver kolde fødder når det gælder spørgsmålet om at tage penge ud af depotet/ ratepensionen.

og åbenbart ingen særlige forhold for personer der har!!! været førtidspensionister op til folkepensionsalderen
-i forhold til 60% reglen og/ eller spørgsmålet om at tage penge ud af depotet før 1. rate er udbetalt.

tak for svaret der henviser til hvilken lov der styrer området fremadrettet (eller med tilbagevirkende kraft -jeg mener, hvis reglerne eksempelvis var anderledes da jeg indskød pengene!)
30-03-2014 20:04
HalliHallo
Det står klart og tydeligt i enhver banks produktbeskrivelse hvordan reglerne er vedr. førtidig ophævelse af en given pensionsordning.

Der er rabat i år vedr. ophævelse af en kapitalpension, idet satsen vistnok kun er 49,84%, og hvis samme ordning konverteres til en aldersopsparing i indeværende år, så er satsen 37,3%. Ophævelse af en aldersopsparing før opnået pensionsalder er vist på 20%. Så derfor skal man selvfølgelig aldrig indsætte penge på en pensionsordning, hvis ikke man er 100% sikker på, at man kan vente med at få pengene.

Alle pensionsordninger kan ophæves eller påbegyndes til samme beskatning, som gælder for alderspensionister, hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3.
03-04-2014 20:19
Anonym
for en sikkerheds skyld spurgte jeg skat der svarede ca sådan


Du kan få udbetalt en del af din kapitalpension til 37,3 pct. i afgift i 2014. I 2015 er satsen 40 pct. i afgift.
Du behøver ikke at få hele kapitalpensionen udbetalt på én gang. Du skal dog senest hæve den sidste del af kapitalpensionen, når du fylder 75 år.

samtidig nævner de at man kan konverteren/ såvel rate som kapitalpension til en livrente -inden at man fylder 75.

jeg går ud fra som givet, at det fulde beløb (uden fradrag af ca 40% skat) overføres til en given livrente. Akkurat som ratepensionen først beskattes når raterne kommer til udbetaling.

Skat nævner også at jeg i min situation beskattes med 60% hvis jeg hæver hele eller en del af ratepensionen

med venlig hilsen
04-04-2014 19:48
HalliHallo
Ja, det er bruttobeløbet, der overføres ved overførsel til anden pensionsordning, f.eks en livrente.

Alle svarene på dine spørgsmål til skat kunne du endvidere have læst dig til på nettet.

Det er nok sådanne henvendelser, der er med til at gøre sagsbehandlingstiden meget lang i skat, men sådan er der så meget.
04-04-2014 20:23
Anonym
tak!! -ja det er blot lige det med at finde høstakken hvor man finder nålen :-)
07-04-2014 19:24
NB28
hej
Har noget dyrtidsportioner ca. 107 ... kr. før skat, er det klogt at hæve dem før efterløn, er 60 og stadig i arbejde, i givet fald hvad er så klogest i henhold til at placere dem i banken ???
07-04-2014 19:27
NB28
Har noget dyrtidsportioner ca. 100.000 kr. før skat, jeg er stadig i arbejde men har hørt at det ville være klogt at hæve dem før efterløn, og i givet fald hvad er klogest med en evt. konto