Dette emne
Kan Bank annullere boligkøb?

Kan Bank annullere boligkøb?

19-02-2018 19:10
Kristian Blindbæk Nielsen
Hej vi står i en situation hvor en dansk bank først har godkendt vores boligkøb med betingelse af vi fik solgt vores anden bolig. Den anden bolig er solgt og vi har skrevet under på papir på den nye i torsdags.

I dag mandag har banken så været inde og sige vi alligevel ikke kan låne pengene, da banken er kommet til st kigge på en andelsforening.

Boligen vi skal købe koster 695.000 kr., men nu siger banken at den kun er 300.000 kr. I deres system.

Vi har hele tiden holdt banken underrettet om hvor vi stod henne og hvor langt vi var.

Nu står vi reelt uden tag over hovedet om 7-8 måneder, efter banken har sagt de ikke vil være med. Kan banken annullere deres ja efter de har sagt ja og vi har underettet dem hele tiden?
19-02-2018 20:34
morsdreng
Har banken godkendt købet af den aktuelle bolig under den forudsætning, at jeres nuværende bolig blev solgt, kan banken ikke uden videre ”løbe fra” en sådan aftale.

Det afgørende er imidlertid, om du/I kan bevise/dokumentere, at banken har godkendt det nye boligkøb under forudsætning af, at den nuværende blev solgt og at både salget og køber - også beløbsmæssigt - er omfattet af godkendelsen og at forudsætningerne herfor er opfyldte.

Inden du kaster dig ud i udgifter til en advokat, bør du kontakte bankens klageansvarlige og forelægge denne din dokumentationen for, at banken har godkendt boligkøbet under den forudsætning, at jeres nuværende bolig blev solgt.

Hvis dette ikke fører til et for dig positivt resultat, kan du kontakte en advokat, som kan forelægge din situation, argumenter og dokumen- tation overfor banken.

At gå til pengeinstitutankenævnet vil først føre til et resultat længe efter overtagelsesdagen for jeres nye bolig.

Ovennævnte er med forbehold, for dit indlæg er på visse områder uklar og svært forståeligt.
19-02-2018 21:20
Kristian Blindbæk Nielsen
Vi kan uden problemer vedlægge bevis fra beskeder fra banken om at de har godkendt køb af andelsboligen
20-02-2018 08:31
test
Skriver du at der er aftalt 300.000 som nu er blevet til 695.0000 ?

Indeholder det beløb du betaler og i vil låne i banken penge under bordret altså mere ind andelen reelt koster ?
20-02-2018 08:58
Kristian Blindbæk Nielsen
Banken gar sagt god for at låne os 695.000 kr. Minus 57.000 kr. Som vi selv ligger svarer til 5 procent. Banken har så lavet en udregning igen og i deres system er boligen kun 300.000 kr. Værd.

Problemet opstår så i at banken havde sagt god for handelen med betingelse af vi fik solgt vores egen andelsbolig først. Nu når vi har solgt andelsboligen vil banken så ikke give os lånet alligevel.

Det på trods af banken havde sagt god for at vi skrev under og det var helt i orden.
20-02-2018 09:14
morsdreng
Det lyder mærkeligt. Hvad er forklaringen på, at banken mener at den andelsbolig du vil købe kun er 300.000 kr. værd?

Du kan følge mit råd og starte med at klage til bankens klageansvarlige og hvis dette ikke giver et positivt resultat gå til advokat.

Men du kan til enhver tid følge det andet råd du har fået, om at droppe din nuværende bank og forsøge at finde en som vil finansiere dit køb. Da du oplyser at overtagelsesdagen på din gamle lejlighed først er om 7-8 måneder, har du tid til begge dele, dvs. først bankens klageansvarlige og evt. advokat, derefter forsøge at finde en anden bank.
20-02-2018 09:33
Kristian Blindbæk Nielsen
Bankens forklaring er at det i deres øjne er boligen 300.000 kr. Værd og de har regnet forkert og set på en anden andelsforening da de udregnede denne bolig. Hvilet undrer os en smule da vi har haft kyndige folk til at kigge på boligen. F.eks. Revisor og anden ejendomsmægler.
20-02-2018 13:46
morsdreng
Det lyder stadigvæk mærkeligt.

Der mangler en forklaring på hvad der har ført til, at banken nu mener at andelsboligen er 300 tkr. mindre værd end hvad du har købt den til. Da opgørelsen af foreningens aktiver er lovfæstet, er den mest sandsynlige forklaring, at banken har korrigeret foreningens gæld i opadgåen- de retning. Det kan bl.a. skyldes, at der er lån som kun kan indfries til overkurs (swap-lån?) eller er optaget nye lån, som endnu ikke er indreg-net i den aktuelle opgørelse af andelenes værdi/andelskronen, som er gældende indtil den ændres på en generalforsamling. Men vi kender pt. ikke forklaringen!

Da du HAR købt andelsboligen får du et problem, hvis du ikke kan finansiere købet af boligen. Rådene om enten at holde banken fast på sit tilsagn eller søge finansieringen i en anden bank der derfor stadig gældende.

Men lige nu er dit vigtigste problem, om banken har ret i sin påstand om, at andelslejligheden er 300 tkr. mindre værd end din købspris. Du bør derfor overveje, om du skal gøre brug af din fortrydelsesret, for at undgå at købe en andelsbolig til en overpris på næsten 400 tkr. Da du har underskrevet købsaftalen den 15.2. udløber din fortrydelsesret på fredag den 23.2.

Du skal omgående kontakte en advokat for at få dennes vurdering af, om banken har ret i sin påstand om, at du betaler næsten 400 tkr. for meget for den købte andelsbolig. Er dette tilfældet, vil han utvivlsomt tilråde dig at gøre brug af din fortrydelsesret. Du kan bede banken om en forklaring på HVORFOR den mener, at andelsboligens er værdi er 300 tkr. mindre end din købspris, men da tiden er knap, har du ikke tid til at vente på denne forklaring inden du kontakter advokaten.

Kan din købspris for andelsboligen ikke anfægtes er problemet alene, at banken er fragået dens tilsagn om at finansiere dit køb, hvilket som allerede oplyst kan løses enten ved at få banken til an ændre sin holdning eller søge finansieringen andet steds.
20-02-2018 14:02
Kristian Blindbæk Nielsen
Vi har nu igen snakket med banken og fundet en løsning. Vi vælger et andet sted at købe hus end denne andel. Banken kan sige til ejendomsmægleren at de ikke gå med på købet. Derved bortfalder handelen uden omkostninger for nogle parter.
20-02-2018 14:17
Købersmægler
Det lyder fornuftigt. Bemærk, at der er rigtig mange andelsforeninger som ikke er sunde, hvis de fx står over for en refinansiering af et fælleslån som tidligere har været afdragsfrit osv, så kan man ende med at overtage en andel i en forening, hvor tingene ændrer sig markant inden for de næste par år. Få en rådgiver involveret i jeres boligkøb, inden I står med en aftale med en sælger næste gang. Så ender I ikke med at stå med en skuffelse og falske forhåbninger.
Købersmægler: Den rette bolig til den rette pris med den rette rådgivning - http://koebersmaegler.dk
20-02-2018 14:17
morsdreng
Men så siger du også indirekte at banken har ret i at prisen for andelsboligen er for høj.

Det koster ikke noget at gøre brug af et finansieringsforbehold, i modsætning til en fortrydelsesret, men at der var et sådant forbehold har du ikke oplyst noget om, ligesom du fortsat ikke har oplyst dette forum om, HVORFOR banken mener at andelsboligens værdi er 300 tkr. lavere end din købspris.
20-02-2018 15:19
test
godt at i har fundet en løsning men

Tager jeg fejl hvis jeg antager at finansieringsforbehold ikke er lovhæftet men aftale hæftet? Og at et sådan finansieringsforbehold muligvis bortfalder hvis der ret faktisk er give et biddene tilsagn om finasiering?

De to gang jeg har været ansvarligt for en hus handlen har jeg haft en advokat på- Synes den her sag bekræfter mig i at det kan være rigtigt dumme penge af spare.
20-02-2018 18:13
morsdreng
Fortrydelsesretten fremgår af lov om formidling af fast ejendom, mens advokat- eller finansieringsforbehold fremgår af købsaftalen og derfor beror på en aftale mellem køber og sælger.

Grunden til disse forbehold er, at ejendomsmæglerne af egoistiske grunde for år tilbage begyndte at kræve købers underskrift på købsaf-talen INDEN denne havde haft lejlighed til at drøfte aftalens indhold med sin advokat eller bank. I starten var der tvivl om en advokat kun kunne afvise at godkende købsaftalen af rent juridiske grunde, denne tvivl er fjernet med en højesteretsdom fra 1989 og siden da har man anvendt ordlyden "..........betinget af advokatens godkendelse i sin helhed" og sælger kan derfor ikke kræve at få oplyst, hvorfor aftalen ikke kan godkendes. Det samme må antages at gælde for finansieringsforbehold.

Bankens finansieringstilsagn er afgivet overfor dens kunde - køber - og kan derfor kun påberåbes af kunden/køber og ikke af 3. mand. Det er netop derfor trådstarter spørger til om banken kan fragå sit finansieringstilsagn. Sælger vinder ingen ret ifølge bankens tilsagn til køber og kan derfor IKKE påberåbe sig dette. Så på dette punkt tager du fejl Test

Jeg har bemærket, at trådstarter trods flere opfordringer endnu ikke har oplyst hvorfor banken mener at andelslejligheden er 300 tkr. mindre værd end købsprisen.
20-02-2018 18:33
Kristian Blindbæk Nielsen
Jeg kan desværre ikke svare på hvorfor banken kun ser prisen på andelsboligen til 300k.

Vi har haft en revisor til at kigge på det, men han kan heller ikke se hvorfor.
20-02-2018 22:54
test
Tak for forklaring .
Kan se vi er enige om at tilbudets gyldighed eller og tilbagekaldelse er et spørgmål mellem banken og den tilbudet er givet til.

Der jeg undre mig over er denne formulering : “Banken kan sige til ejendomsmægleren at de ikke gå med på købet. Derved bortfalder handelen uden omkostninger for nogle parter.”

Der bliver jo ikke aftalt et finansieringsforbehold ved at det er banken der kontakter ejdomsmæglere, men ved at det er indføjet i købsaftalen.

Hvis det er den bolig i gerne vil ha var der da lidt tid til at undersøge sagen bedre. Held og lykke med det.