Datapolitik

Når du afgiver dit samtykke, accepterer du, at Mybanker.dk A/S (herefter ”Mybanker”), Folke Bernadottes Allé 5, 2. sal, 2100 København Ø, Cvr-nr. 30504496, e-mail: info@mybanker.dk, telefon: 7020 7232 er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler og opbevarer om dig i vores datasystem. Dit samtykke er nødvendigt for, at du kan gøre brug af vores serviceydelser, hvortil det er påkrævet, at Mybanker registrerer og behandler personoplysninger om dig.

Foretages der ændringer af Mybankers datapolitik, vil dette blive offentliggjort på Mybanker.dk samt sendt til dig via et af de kontaktpunkter, som du har oplyst til os.

Hvilke personoplysninger behandler Mybanker?

Mybanker indsamler og behandler kun de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med brugen af én af Mybankers forskellige services. Mybanker indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.

Hvis Mybanker bliver opmærksom på, at der er åbenlyse fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig – f.eks. fejl i e-mailadresse – vil vi om muligt rette oplysningerne.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Mybanker indsamler og behandler kun de personoplysninger, som findes nødvendige for, at kunne tilbyde dig de forskellige services, som findes på Mybanker.dk. Dine personoplysninger bruges derudover til efterfølgende, at kunne administrere og vedligeholde din profil samt tilbyde dig information om relevante produkter, når du har givet samtykke til, at Mybanker må sende dig meddelelser. Mybanker anvender ikke dine personoplysninger til andre formål.

Hvem modtager dine oplysninger?

Mybanker videregiver kun dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. Videregivelsen sker udelukkende med henblik på at kunne levere vores services til dig. Vores samarbejdspartnere anvender kun dine personoplysninger til at betjene dig som bruger af en Mybanker service og må ikke bruge disse til andre selvstændige formål.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere placeret inden for EU. Nogle af personoplysningerne administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer eller behandler personoplysninger på vegne af Mybanker. Mybanker benytter kun databehandlere, som overholder denne datapolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Mybanker lagrer kun personoplysninger om dig så længe det findes nødvendigt i forhold til det oplyste formål. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som de formål, hvortil de blev indsamlet, afsluttes. Mybanker opbevarer dine personoplysninger i højst 3 år, efter du sidst har benyttede en af vores services via din profil på Mybanker.dk. Finder Mybanker det nødvendigt at fortsætte opbevaring af dine personoplysninger efter udløbet af de 3 år, vil dette kun ske på baggrund af et fornyet samtykke.

Hvordan beskytter vi personoplysningerne?

Mybanker sikrer at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Mybanker opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vores samarbejdspartneres sikre serverer.

Adgang til personoplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som Mybanker har registreret om dig ved at kontakte os. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på info@mybanker.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Mybanker kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen. Yderligere kan du til enhver tid få urigtige oplysninger om dig rettet eller slettet.

Retten til sletning af personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at få alle visse dele af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. I det omfang en fortsat behandling af dine personoplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer til Mybankers datapolitik eller til hvordan Mybanker indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til info@mybanker.dk