Tag: Undersøgelse

Hjælp os med at få et billede af bankernes image

Hjælp os med at få et billede af bankernes image

Vi har netop skudt en større undersøgelse i gang, der skal tjekke op på bankernes image. Hvor tilfreds er du med din bank, hvilke værdier tillægger du størst betydning ved bankvalg og hvor stor tiltro har du generelt til landets store banker?