Stor stigning i unge kvinders økonomiske interesse

I mange år har det ofte lydt, at kvinder ikke interesserer sig for økonomi. Meget tyder dog på, at det ikke længere er tilfældet, og kvinderne også er på vej ind i den økonomiske verden.

Nye tal fra bankportalen Mybanker viser nemlig, at især yngre kvinder bliver mere aktive i deres økonomi. De seneste fem år er andelen af kvindelige kunder hos Mybanker i alderen 18-29 år således steget fra 10% til i dag at udgøre 25% af alle kvindelige kunder. Det betyder, at 25% af alle de kvinder, der går igennem Mybankers service, er unge kvinder mellem 18 og 29 år.

Samtidig er tallet også stigende for kvinder i aldersgruppen 30-40 år. De udgør i dag 31% af alle kvindelige kunder. Og de nye tal viser en positiv udvikling i kvindernes interesse for økonomi. Det fortæller Marlene Nørgaard, der er Adm. Direktør hos Mybanker.

”Det er glædeligt for samfundet, at flere tager aktivt del og interesse i sikringen af deres økonomi og alderdom. Det vidner om, at det gode kommunikative og rådgivende arbejde, pensionsselskaberne og bankerne udfører for at aktivere kunderne, hjælper. Der er dog stadig lang vej igen. Derfor hylder vi hos Mybanker de private initiativer der også foregår, såsom Kvindeøkonomien, Female Invest, Unconventional Ventures, Ophelia Invest og Moneypenny & More”,

siger hun og fortsætter:

”Det er samtidig vigtigt, at kvinder fastholder den økonomiske interesse i ægteskabet. Vi kan se, at flere kvinder overlader det økonomiske ansvar til mændene, når de bliver gift, men når tal desværre samtidig viser, at skilsmisseraten i Danmark er meget høj, er det vigtigt, at kvinderne holder fast i deres økonomiske interesse”.

Blandt de kunder hos Mybanker, der er single, udgør kvinderne 43 procent. Men blandt de kunder, der er gift eller bor med en kæreste, udgør kvinderne kun 25%. Her er det samtidig stadig de yngre kvinder mellem 20 og 30 år, der er mest økonomisk aktive.

 

Kvinderne implementerer økonomien i deres livsstil

De nye tal kommer ikke bag på Liselotte Lyngsø, der er fremtidsforsker og stiftende partner i Future Navigator. Hun ser udviklingen blandt især unge kvinder som et udtryk for den stigende frigørelse blandt kvinderne. ”Der er flere unge kvinder, der bor alene og så er de nødt til at tage ansvar for egen økonomi. Og hvis du først har gjort det selv, kaster du ikke den bold fra dig. Det er ligesom noget, man implementerer i sin livsstil,” siger hun.

Samtidig forudser Liselotte Lyngsø, at den økonomiske interesse blandt unge kvinder vil stige i fremtiden – også selvom kvinderne bliver gift.

”Det med økonomisk engagement er ligesom en muskel, der skal trænes. Det skal afmystificeres. Når du først har fundet ud af at styre din økonomi, vil du gøre det igen og igen. Du lader jo heller ikke andre købe dit tøj. Det er min overbevisning, at mange af de kvinder der i dag er single og tager ansvar for egen økonomi, også vil holde fast i det engagement i et fremtidigt forhold. Og omvendt, hvis du fra start ikke har haft erfaring med at håndtere økonomiske forhold, bliver du langt mere tilbøjelig til at lade din mandlige samlever drible afsted med den bold,” siger Liselotte.

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag