Nyt om renter – Hvilken vej går briterne?

Nyt om renter - Hvilken vej går briterne

Hvilken vej går englænderne?

Den britiske EU-afstemning er nært forestående. Den 23. juni går briterne til stemmeurnerne, og resten af EU holder vejret i spænding – ender det med et ja eller et nej? Det er meget vanskeligt at sikre sig og sine positioner imod udfaldet. Hvis man vælger at sælge alt i god tid, er det også en position.

Frygten for hvad et britisk nej kan føre til, har presset renterne yderligere ned. Tyske 10-årige statsrenter har således været under 0 procent for første gang. Tanken om at det skulle være en god ide at placere sine penge i 10 år mod at få lidt færre penge tilbage, end man placerede, virker syg, medmindre man tror på nærmest kollaps i den kapitalistiske verden.

Hvis renten bliver ved med at falde, som den har gjort siden maj sidste år, bliver kurserne på obligationerne ved med at stige. Uanset at man ikke får noget renteafkast på sin investering, får man en kursgevinst. Hvis man som kapitalforvalter ikke køber obligationer, fordi et afkast på 0 procent er for lidt, vil man efter seks måneder have underperformet sine konkurrenter, fordi man er gået glip af en kursgevinst. Siden renten på kontanter er negativ, kan forskellen mellem at være investeret og ikke investeret blive ganske stor. Den dag renten vender, kan kursgevinsten blive tabt mange gange på meget kort tid. Men hellere beholde jobbet som kapitalforvalter indtil da, end at miste det allerede nu.

 

FED vil hæve renten

I USA var forventningen til en renteøgning i juni meget stor for blot få måneder siden. Men i forrige uge var den næsten væk, og den amerikanske centralbank (FED) holdt også renten uændret på mødet i sidste uge. I sine kommentarer henviste FED blandt andet til den britiske EU afstemning som årsag til ikke at hæve renten.

FED vil egentlig gerne hæve renten. Dels fordi økonomien er bedre og arbejdsløsheden lav, men også fordi der så er en rente at sætte ned, hvis det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt. Problemet for FED er at finde tidspunkter, hvor det ikke skaber negative reaktioner, og her er der mange forhold at tage hensyn til. Blandt andet:

  • Den britiske EU-afstemning som omtalt.
  • Indtjeningen hos selskaberne på børsen har været under pres på det seneste, så aktiemarkedet kan være skrøbeligt.
  • Mange lande har deres valuta bundet op mod den amerikanske dollar (USD), og en hævning i renten kan betyde stigende USD og dermed problemer for disse lande og for amerikanske eksportører.
  • Renterne i resten af den vestlige verden falder, så relativt til dette stiger renten i USA, uden at FED behøver at hæve sin rente.

FED holder fast i yderligere renteforhøjelser i år, men hvis resten af verden bliver ved med at trække ”ned i rente”, er det ikke sikkert.

 

Nationalbanken sænker renten ved nej

I Danmark er kronen blevet meget stærk på det seneste, og sidste gang det skete, satte Nationalbanken renten ned. Det gør de måske igen, men de venter i givet fald nok til efter den britiske EU-afstemning. Indtil videre har det dog betydet faldende danske statsrenter, også relativt til tyske.

Hvis briterne stemmer nej, og investorer leder efter ”sikkerhed”, kan vi i Danmark nemt komme i en situation med kapital in-flow og dermed rentenedsættelse fra Nationalbanken.

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.

Data per 20-06-2016

 

 

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud