Nyt om renter – Februar 2016

Nyt om renter - Februar 2016

Rentestigning kom som forventet

Chefen for den amerikanske centralbank (FED), Janet Yellen, gjorde i december som forventet og hævede renten i USA med 0,25 %. Herefter var der lagt i ovnen til en række rentestigninger i 2016, stærkere USD, svagere EUR med mere. Alt sammen understøttet af fortsat vækst i USA, men sådan er 2016 ikke begyndt.

 

Stor volatilitet og usikkerhed

Markedet er i vildrede og det har skabt sjældent store udsving i de finansielle markeder i januar. Olien begyndte året i USD 38,53 og har været helt nede i 28,62 (et fald på over 25 %), tilbage i 35,99 for nu at handle i 33,20. Det har været den dårligste januar for aktier siden 2008 og her har udsvingene også være meget store. Danske aktier (OMX) begyndte året i 1.014, har været nede i 901 og handler nu i 944. For dem der sætter pris på en god nats søvn, har januar med andre ord ikke været en god måned.

Ingen kan sige præcist hvad der sker og hvorfor, men der er usædvanligt mange ubekendte i verden lige nu. Et par af de ubekendte er:

–  Væksten er nok mere truet af et yderligere fald i olieprisen end en stigning. Dem der betaler for et fald i oliepriserne (producentlandene) har dårligere råd end de lande der betaler for en stigning (forbrugslande hovedsageligt i vesten). På længere sigt bør en lav oliepris være en fordel, men på den korte bane kvæler det væksten i lande som Brasilien, Rusland, Canada, Mellemøsten osv. Risikoen i disse lande er at en meget lav oliepris kan få flere landes økonomier til decideret at kollapse. Med et globalt forbrug på 94 mio. tønder om dagen kan olieprisen ikke vedblive at være så lav, men fordi der er så stor forskel mellem gennemsnits- og marginalomkostning på olieproduktion kan den på kort sigt være endog meget lav.

– Lavere vækst bør give faldende aktier, men lavere vækst kan betyde flere lempelser fra centralbankerne der igen betyder flere billige penge i markederne, og dermed stigende priser på aktier (aktiver). Det giver store udsving afhængig af hvilken vej vinden blæser en given dag.

– Vil FED allerede ”omgøre” ændringen i deres rentepolitik på grund af problemerne i aktiemarkedet?

– Der er stor usikkerhed om hvad flygtningesituationen i Europa vil betyde for økonomien og risikoen for en Engelsk exit fra EU (Brexit).

– Hvad er sandheden om økonomien i Kina og vil lande som Indien få så meget styr på sig selv at de kan få vækst nok til at ”kompensere” for manglende vækst i Kina?

 

Den Europæiske Centralbank (ECB) er som en lus mellem to negle

ECB’s mandat er at holde inflationen tæt på men under 2 % pr. år., men det har vist sig vanskeligt.

De faldende olie- og råvarepriser og den demografiske udvikling, der begge driver inflationen ned for tiden, er ikke noget ECB kan påvirke. Den lave rente har ikke givet den øgede kredit og vækst som ECB havde håbet. Det var ECB’s håb at de mange obligationer, de har købt det seneste år, ville presse investorer ud i andre aktiver der kunne give vækst, men det viser sig at sælgerne af obligationer til ECB i stort omfang har været ikke europæiske centralbanker. Effekten er derfor udeblevet i Europa.

Selvom det kan virke nyttesløst at fortsætte med lempelserne, vil det være nærmest umuligt for ECB at vende om nu. Chefen for ECB, Mario Draghi, mere end antydede på sin seneste pressekonference at ECB er klar med flere lempelser for at skubbe til inflationen, og mange forventer nu en udvidelse/forlængelse af deres obligationsopkøbsprogram.

 

Retur til rentefald

Resultatet er at renterne igen er faldet. Tyske 10 årige renter begyndte året i 0,63 % og ligger nu i 0,31 %, mens tilsvarende tal for amerikanske 10 årige renter er 2,27 % og 1,84 %.

Lange danske renter er fulgt med ned og aviserne har de seneste dage været fyldt med artikler om at 3 % 30 årige kreditforeningslån med afdrag igen er over kurs 100, så nye lån skal udstedes med en nominel rente på 2,5 %.

Endelig har den Japanske Centralbank for første gang sat renten ned under 0 %. Det sker efter en årrække med obligationsopkøb.

Lavere renter længere (lower for longer) er tilbage på agendaen, men med en meget stor usikkerhed.

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.

Rentetabel(1)

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud