Nyt om renter – April 2016

Nyt om renter - April 2016

Den Europæiske Centralbank ”går planken ud”

Som antydet tidligere af Den Europæiske Centralbank (ECB) var der mulighed for yderligere stimulerende tiltag, og på mødet i marts annoncerede ECB, at renten sættes yderligere 0,1% point ned til -0,4%. Derudover udvides opkøbsprogrammet fra 60 til 80 milliarder EUR om måneden; erhvervsobligationer er nu en del af opkøbsprogrammet.

 

To skridt frem og et tilbage

I seneste ”nyt om renter” satte vi fokus på, at Den Amerikanske Centralbank (FED) leverede som forventet. 2016 var dog kun lige begyndt, før diskussionen begyndte at handle om, hvorvidt FED havde været lidt vel positive i vurderingen af hvor mange rentestigninger, der vil komme i 2016.

Nu er konsensus nærmere to end fire rentehævninger.

 

Centralbankerne forskruer ikke kun korte renter

De korte renter er i meget høj grad styret af centralbankerne der via deres egne satser kan ”styre” markedet derhen, hvor de gerne vil. Det betyder at de korte renter nu stort set er negative i Europa og Japan og kun marginalt over 0% i USA.

Lange renter er derimod oftest styret af forventningerne til inflationen. Hvis du binder dine penge til en fast rente i lang tid, er din største fjende, udover kreditrisiko, risikoen for stigende inflation, der udhuler værdien af din investering og dit afkast.

De lange renter er for tiden historisk lave. Tyske 10-årige statsobligationer har således en rente på kun 0,14%. En del af dette skyldes, at der ikke er udbredt forventning om et snarligt opsving i økonomien og dermed stigning i inflationen, men med en rente på 0,14% skal inflationen være meget lav meget længe for, at det ikke på langt sigt er en dårlig forretning at investere i disse obligationer.

Noget tyder derfor på, at det er ”jagten på afkast”, som følge af de meget lave korte renter, der har en del af skylden for de lave lange renter.

En måde at få en ide om hvorvidt de lange renter er ”trukket” unaturligt ned er, at se på hvordan markedet priser lange renter frem i tiden, sammenlignet med hvad ”normal” vækst i økonomien forventes at være. Hvis man ser på, hvordan markedet priser fem års renter om fem år (altså fra år 2021 til år 2026) er disse meget lavere end den potentielle økonomiske vækst f.eks. i henhold til verdensbankens modeller. Det betyder enten, at der er priset en markant og overraskende vækstnedgang ind i markedet, eller at de lange renter er trukket næsten et procentpoint længere ned end ”fair value”.

Der er således et misforhold mellem hvad konsensus omkring den langsigtede økonomiske vækst er, og hvor lave lange renter er. Hvis man er investor i lange renter, bør man gøre op med sig selv, hvilket scenarie man tror på og måske reducere sin eksponering i lange renter.

Ovenstående kan også være en del af forklaringen på, at renteforskellen mellem danske statsobligationer og realkreditobligationer er så høj, som den er. I midten af januar var renten på en 2,5% Nykredit obligation til 2047 ca. 2,82% og renten på dansk stat til 2025 var 0,8%. I begyndelsen af denne uge var de henholdsvis 2,64% og 0,38%. Selvom renteforskellen allerede var historisk høj, er den de seneste måneder steget yderligere et kvart procentpoint.

Renterne falder igen

Resultatet er at renterne igen er faldet. Tyske 10-årige renter begyndte året i 0,63% og ligger nu i 0,14%.

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.

Rentetabel(1)

Data per 30-03-2016

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud