Nyheder om renten

nyheder om renten
Artiklen er fra juni 2014
Den Europæiske Central Bank (ECB) lagde ud med den 5. juni at sænke renten med 0,1 % point, således at udlånsrenten nu er 0,15 %, mens deposit renten er minus 0,1 %. Det er første gang i historien at deposit renten i ECB er negativ, så det er endnu et signal om at ECB er bekymret for den meget lave inflation i Eurozonen. ECB chef Mario Draghi har talt meget om alt det ECB kan gøre hvis det er nødvendigt, og indtil nu har det faktisk virket i forhold til generelt at holde renterne lave, og specielt i forhold til at få renter i de “perifere” lande som f.eks. Spanien til at falde.
5 årige spanske statsrenter handler således i 1,26 %, mens de tilbage i august 2012 handlede i over 5 %. Den spanske stat betaler for tiden mindre i rente for at låne end den amerikanske stat!
Hvor Draghi således indtil nu har praktiseret meget snak og meget lidt handling, annoncerede han dog den 5. juni, i tillæg til rentenedsættelsen, en målrettet og stort set ubegrænset Long Term Refinancing Operation (LTRO). I praksis betyder det at banker kan få refinansieret deres udlån til den private sektor til en billig rente. De fleste tror at det reelt vil betyde at bankerne i stort omfang vil låne billige penge hos ECB, og købe obligationer for pengene. Det vil alt andet lige få renter og kreditspread til at falde yderligere. Tyske 10 årige statsrenter faldt også med det samme fra 1,55 % til 1,20 %, og handler i dag i 1,27 %. Renten er således næsten nede på niveau med det tidligere lavpunkt fra maj 2013.
Draghi understregede desuden at dette ikke betød at ECB havde udtømt sine handlemuligheder. Man kan stadig forestille sig at ECB, om nødvendigt, vil foretage direkte opkøb af obligationer i markedet.
Hvor ECB stadig overvejer om obligationsopkøb er nødvendigt eller ikke, har den amerikanske centralbanks (FED) chef, Janet Yellen, på det seneste møde, som forventet, reduceret de månedlige opkøb med yderligere 10 mia. USD. Yellen understregede endnu en gang at renten vil være lav længe.
Den Danske Nationalbank plejer at følge ECB tæt, men ikke overraskende nedsatte de ikke renten i denne omgang. Dels har de for nyligt forhøjet renten, og dels var kursen på EUR stadig høj (kronen svag) i begyndelsen af juni. At Nationalbanken ikke nedsatte renten betød at kursen på EUR faldt fra 7,464 ned til 7,456. Dermed er kronen styrket til et niveau der er mere på linie med før krisen.
Resultatet af al denne aktivitet er at de lange renter er fortsat det fald der har stået på siden årsskiftet, og kreditspread er tilsvarende indsnævret yderligere.
De korte renter er stadig lave, og ifølge både ECB og FED vil de vedblive at være lave en god tid endnu.
Vi talte i et tidligere nyhedsbrev om at centralbanker nu om dage, i meget højere grad end tidligere, giver “forward guidance”. Det er naturligvis rart at vide hvad centralbankerne tænker, men det har samtidig vist at centralbankerne ikke er bedre til at forudsige fremtiden end f.eks. bankernes økonomer. Som eksempel kan man se på udviklingen i Storbritannien der er gået en del hurtigere end Bank of England forventede. På den helt korte bane har centralbanker en fordel i form af bedre og tidligere adgang til data, men på lidt længere sigt har de reelt ikke bedre forudsætninger end andre for at forudsige udviklingen.
Der er nok ikke tvivl om at løftet om lave renter længe er validt for 2015 og det meste af 2016, men man skal ikke fæste mere lid til Centralbankernes løfter om lave renter efter 2016, end man gør til andre økonomiske prognoser. Dem der er gamle nok kan stadig huske at FED i februar 1994 hævede renten, uanset at de gennem længere tid havde sagt at de ikke mente en renteøgning var nødvendigt. Det fik dengang verdens største obligation (Dansk realkredit 6 % 2026) til i de efterfølgende måneder at falde fra kurs 92 til kurs 72.
Renter er stadig lave, meget lave. Potentialet for yderligere fald er meget begrænset. Alle forventer stigende renter, men i et meget moderat tempo.

Sammenlign opsparing

Det er stadig muligt at få renter på sin opsparing. Se om du kan få en højere rente her – gratis.

Beregn opsparing