Fremtidsudsigter for renteniveauet

Rentenedsættelserne har desværre ikke helt den påvirkning på “samfundet” som de fleste centralbanker og myndigheder håber. Uanset at renterne bliver sat ned og adgangen til likviditet bliver nemmere og rigeligere, flyder dette ikke igennem til de små og mellemstore virksomheder, som alle så gerne vil have låner nogle penge, sætter gang i noget produktion og dermed opretter nogle arbejdspladser.

Et sted, hvor de lave renter og den rigelige likviditet derimod ses tydeligt, er på de finansielle markeder. Renter på snart sagt alle rentebærende aktivklasser er historisk lave. Siden krisen begyndte i 2007/08, har renten på statspapirer været faldende. Den tyske regering har senest betalt 1,30% for at låne penge i 10 år. Det er ca. 1%-point mere end man får for at placere euro på indlån i 3 md. Oversat betyder det, at renten på 10 årige statsobligationer det næste år maksimalt skal stige 0,10-0,15% point for at det ikke vil give et bedre afkast at placere pengene i et år på anfordring, og så købe de samme papirer om et år, men til en lavere kurs.

Køberne af disse papirer må derfor have et stort behov for at afdække langsigtet risiko, og/eller have et meget sort syn på verdensudviklingen.

Også i mere “eksotiske” markeder som italienske statsobligationer og high yield markeder er renterne historisk lave. Egentlig er renterne nu så lave, at det kan virke forkert at tale om “high yield”.

I den evige søgning efter et sted at placere penge har også aktierne nået historiske niveauer. Helt specielt er Japan, hvor den japanske centralbank har annonceret, at de vil trykke store mængder penge, som de vil bruge til at opkøbe obligationer. Dette har fået japanske yen til at svække sig yderligere, og kursen overfor amerikanske dollars er faldet med 24% de seneste 6 måneder frem til den 28 maj. En svagere japansk yen er godt for japanske eksportvirksomheder, og det japanske aktiemarked er steget med 52% i de seneste 6 måneder frem til den 28 maj. Analyser tyder på, at det hovedsageligt er ikke-japanske investorer, der har købt markedet op.

At der er tale om spekulative penge blev tydeligt, da det japanske aktiemarked faldt med 10,5% fra den 22. til den 27. maj (4 handelsdage) på grund af lidt usikkerhed.

Som følge af den meget rigelige likviditet og den deraf følgende søgning efter afkast, er mange markedspriser så forskruede, at der ikke er meget informationsværdi at hente i markedspriser. Den manglende forskel i pris mellem to aktiver kan derfor i højere grad være et udtryk for, at “pengene skal være et sted”, end at den langsigtede reelle værdi af de to aktiver er den samme.

Med baggrund i ovenstående er der derfor stadig udsigt til lave renter i et stykke tid, men der kan være store udsving i de finansielle markeder på selv mindre usikkerhed.

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.

Har du den bedste bank?

Gør som 250.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud