#104398
Michael

Så skal du vist selv til at checke pensionsreglerne, for det kan ikke lade sig gøre at “låne” fra sin pensionsopsparing uden at betale skat. Trækker man pengene ud før tid, så bøder man 60% i skat (eller afgift, for at være helt præcis) – så nej: der er ingen mulighed for at lave sin egen bank på den måde

Her et udklip fra http://www.danicapension.dk – læg specielt mærke til sidste linie:

—- KLIP —-
Beskatning i andre tilfælde:
Dette omfatter eksempelvis:
udbetaling til begunstigede børn over 24 år (Vær opmærksom på, at ved dødsfald kan der blive tale om at fratrække boafgift)
udbetaling efter dødsfald til en person, der ikke er indsat som begunstiget (Vær opmærksom på, at ved dødsfald kan der blive tale om at fratrække boafgift)
tilbagekøb
overdragelse eller anden disposition (f.eks. belåning eller pantsætning), der medfører, at ordningen ikke længere opfylder reglerne for at være en fradragsberettiget ordning. (En udlodning til ægtefælle i forbindelse med skilsmisse udløser dog ikke afgift).

I disse tilfælde skal der ikke indeholdes skat, men i stedet skal der betales en afgift på 60 % af ordningens værdi.
—- KLIP —-