#231784
BKD

Hey

“At kautionisten/svigermor skal betale rente af sin begrænsede kaution på 250.000 kr. fra det tidspunkt hvor hun bliver bedt om at betale kautionen og indtil hun faktisk betaler er indlysende. I modsat fald vil hun kunne “slippe billigere” ved først at betale de 250 tkr. længe efter at hun er blevet anmodet om at betale sin kaution – og sådan er reglerne ikke.”

Jeg har måske misforstået dig. Jeg forstod dig således, at kautionisten først skulle betale de 250.000 og HEREFTER skulle betale renter af de resterende 750.000 indtil vi får dem betalt ned. Dette gav heller ikke mening for mig, da der netop er anført en “begrænsning”.

Svigermor både kan og vil betale 250.000 i samme sekund hun bliver krævet dette af banken helt uden at gå fra hus og hjem. Fra det sekund skylder vi hende “blot” 250.000 mens banken så har banken de resterende 750.000. Og som jeg nu forstår dig, så er det herefter “kun” os, der hæfter for renter på de resterende 750.000.

Groft saft kan man sige, at vi på denne måde “bare” fordeler vores lån fra 1 långiver til 2 långivere. Reelt set er der dermed ingen kæmpe forskel fra nuværende status, hvor vi i dag betaler vores ydelser – lige bortset fra, at renter jo tilgå det tilbagestående, så de kvartalsmæssige renter bliver større og større. Til gengæld har renter SVJV en forældelse på 3 år mens lån har en forældelse på 10 år, men det er jo en helt anden snak.

Vi ER i gang med hussalg, men som alle andre steder i verden kan dette tage tid. 1 uge. 1 måned. 1 år. Banken er IKKE villige til at sætte lånet på pause, mens huset er til salg – desværre. Og det er i virkeligheden årsag til hele denne tråd – at jeg bliver nødt til at kende alternativerne.

Tak for svar igen – advokat-rådgivning er på vej!