#231783
morsdreng

At kautionisten/svigermor skal betale rente af sin begrænsede kaution på 250.000 kr. fra det tidspunkt hvor hun bliver bedt om at betale kautionen og indtil hun faktisk betaler er indlysende. I modsat fald vil hun kunne “slippe billigere” ved først at betale de 250 tkr. længe efter at hun er blevet anmodet om at betale sin kaution – og sådan er reglerne ikke. Kan svigermor i øvrigt betale sin kaution på 250.000 kr. når og hvis hun bliver anmodet herom, uden selv at måtte “gå fra hus og hjem”?

Hvad får banken ud af din svigermors kaution, hvis den ikke også må kræve rente og inkassere sit resterende tilgodehavende på 750.000 kr. hos jer når kautionen er blevet betalt? Naturligvis skal I forrente gælden til banken indtil denne er blevet betalt, både den fulde gæld på 1.000.000 kr. og de 750.000 kr. der er tilbage, når kautionen er blevet betalt. Er lånet først opsagt og kautionisten anmodet om at betale sin kaution, er HELE gælden forfalden til øjeblikkelig indfrielse og der er derfor ikke længere tale om at banken “tager et beløb hver måned”. I øvrigt er det netop fordi I ikke kan betale den aftalte månedlige ydelse, at lånet og kautionen vil blive opsagt.

Hvis jeg stod i den situation, at jeg havde et hus i udlandet og et kautionssikret banklån på 1.000.000 kr. som jeg ikke kunne betale, ville jeg undersøge alternative muligheder, f.eks. salg af hus og nedbringelse af gælden til banken. Selv om huset ligger i udlandet er banken ikke afskåret for at begære det solgt på tvangsauktion, det er blot mere besværligt og dyrere end hvis huset ligger i DK. Men også her kan en advokat være behjælpelig.

Dine spørgsmål afslører, at der ikke er nogen vej udenom at søge advokatbistand, hvor I kan fremlægge samtlige sagens oplysninger og få professionelle råd og vejledning under hensyntagen hertil.