#231780
morsdreng

Det er ikke for sjov at en långiver kræver kaution for sit lån. Formålet er, at kautionisten skal betale, hvis hovedmanden/låntager ikke selv kan eller vil.

Betaler du ikke de aftalte ydelser skal kautionisten betale. Er kautionen som oplyst begrænset til 250.000 kr. skal kautionisten betale dette beløb + rente fra tidspunktet hvor kautionen er gjort gældende og indtil betalingen sker. Som du ganske rigtigt har fået oplyst, skal banken give kautionisten besked inden 3 måneder efter at låntager er udeblevet med betaling af ydelser på det kautionssikrede lån.

MEN kationisten/svigermor kan naturligvis kræve, at de beløb som hun har betalt i henhold til sin kaution bliver refunderet af låntageren/jer. Jeres samlede gæld bliver ikke mindre pga. kautionistens betaling og vil bestå at gælden til kautionisten og den resterende gæld til banken når kautionistens betalinger er fratrukket.

Naturligvis vil en misligholdt gæld på 1.000.000 kr. hvoraf 250 tkr. er til en indfriende kautionist og 750 tkr. til banken have betydning for jeres fremtid i DK og vil – forudsat at banken (og kautionisten) løbende sørger for at afbryde forældelsen – kunne følge jer resten af livet. Børn hæfter selvfølgelig KKE for forældrenes gæld. At registreringer i RKI slettes efter 5 år er noget helt andet end forældelsen.

Banken kan muligvis overtales til ikke at gøre kautionen gældende mod svigermor p.t., men det forudsætter, at den manglende betaling på lånet er midlertidig og at I kan overbevise banken om at dette er tilfældet og at I efter kort tid igen kan betale den aftalte ydelse på lånet samt at svigermor/kautionisten vil medvirke til en sådan løsning. Kan I ikke dokumentere, at I efter kort tid igen kan betale den aftalte ydelse på lånet, tjener en sådan løsning intet fornuftlig formål og vil blot forøge bankens og evt. også kautionistens tab. Det seneste indlæg tyder ikke på, at I har kunnet overbevise banken om, at problemet med betaling på lånet kun er af midlertidig karakter.

Jeres indlæg afslører, at I har brug for mere omfattende råd og vejledning end hvad der kan gives på dette debatforum, I bør derfor søge professionel rådgivning, enten ved en lokal advokat eller den lokale advokatvagt.