#231748
morsdreng

Hvordan kan du tro, at en minister kan aftale med et pengeinstitut, at det skal være hjemmehørende i Finland. Det er der kun én som afgør, nemlig banken selv.

At der ikke længere er klagemuligheder over Nordea i Danmark er noget sludder. Det fremgår tydeligt af Nordea´s danske hjemmeside, at klager kan indgives til Det Finansielle Ankenævn (tidl. Pengeinstitutankenævnet). I øvrigt kan du ved selvsyn konstatere, at også Santander Bank, som er en filial af Santander Norge, kan indbringes for Det Finansielle Ankenævn.

På en anden tråd påstår du, at Fogedretten har truffet en forkert afgørelse og at du er dybt uenig i:
At Nordea må sælge sine fordringer
At Lindorff må købe disse
At kravet mod dig er uforældet
I fogedrettens afgørelse/foretagelse af udlæg i din bil
I Landsrettens afgørelse af din kære af fogedrettens afgørelse
Og mener desuden at din beskikkede advokat var inkompetent.

Rivejernet har det aldrig strejfet dine tanker, at det kan være dig som har uret og har misforstået situation. Tror du virkelig, at Lindorff (nu Lowett) betaler Nordea 400 millioner for fordringer som de ikke må eller kan inddrive via fogedretten?

At kære fogedrettens udlæg til Landsretten betyder IKKE, at sagen materielt er blevet behandlet af eller er blevet tabt i landsretten

Iøvrigt drejer sagen sig IKKE om Nordeas inddrivelse af sit tilgodehavende, men om hvorvidt skyldnerernes fortrolige oplysninger lovligt har kunnet videregives til køberne af fordringerne, Lindorff m.fl.