#231733
Michael

Når man låner penge til køb af ejendom sker det altid med solidarisk hæftelse dvs. alle debitorer hæfter 100% for hele gælden. Det har I ingen mulighed for at ændre på. Alt andet ville stille kreditor i en håbløs situation hvis den ene ikke kan betale fordi kreditor derved ikke kan sende huset på tvangsauktion – man kan ikke sælge 50% af et hus. Sagt med andre ord vil pantet reelt være værdiløst.

Hvis I ikke har pengene selv til køb af ejendommen må I slå den tanke ud af hovedet. Lad være med at hive familiemedlemmer ind i et køb de reelt ingen interesse har i.